Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng

Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Đỗ Văn Tự, Nguyễn Quang Mạnh
Author affiliations

Authors

  • Đinh Văn Thuận
  • Nguyễn Địch Dỹ
  • Đỗ Văn Tự
  • Nguyễn Quang Mạnh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11385

Abstract

Changes of rivermouth tidal-flat and sea-level fluctuation in the coastal zone of the Red River Delta

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thuận, Đinh V., Dỹ, N. Địch, Tự, Đỗ V., & Mạnh, N. Q. (2002). Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 111–122. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11385

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>