Vol. 22 No. 3 (2000)

Published: 13-09-2000

Articles

 • Các thành tạo siêu mafic đới Sông Hồng
  Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Thế, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng
  161-167

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11243
 • Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo
  Vũ Văn Vấn
  168-173

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11244
 • Đặc điểm động học hệ đứt gãy Sông Hồng - Sông Chảy trong Kainozoi
  Nguyễn Đăng Túc
  174-180

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11245
 • Các pha phát triển Tân kiến tạo và cơ chế đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên
  Vũ Văn Chinh
  181-187

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11246
 • Phân tích lại bản đồ trọng lực sử dụng trong phân vùng cấu trúc địa chất và phân bố đứt gãy kiến tạo
  Đinh Văn Toàn
  188-196

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11247
 • Dãy thành hệ quặng nội sinh vùng Chiêm Hóa
  Nguyễn Văn Bình
  197-203

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11248
 • Phân tích biệt thức và vấn đề nhận dạng trong nghiên cứu địa chất
  Trần Văn Dương
  204-209

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11249
 • Thuật toán sử dụng công nghệ GIS để đánh giá độ rủi ro động đất ở Việt nam
  Nguyễn Hồng Phương
  210-221

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11250
 • Diatom - chỉ thị môi trường trầm tích và dao động mực nước biển trong Pleistocen
  Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập
  226-233

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11252
 • Về vị trí của hệ tầng Vĩnh Phúc trong thang địa tầng Đệ tứ ở Việt Nam
  Doãn Đình Lâm, Nguyễn Địch Dỹ
  234-236

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11253
 • Nhiễu loạn từ quyển - điện ly vĩ độ thấp trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 theo số liệu quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội
  Trương Quang Hảo, Phạm Văn Trì, N. G. KLEIMENOVA
  237-240

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11254