Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3

Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng
Author affiliations

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Lê Văn Dũng
  • Phạm Nam Hưng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11324

Abstract

Observation of relative gravity with high precision in Vietnam by CG-3 gravity meter

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Triều, C. Đình, Dũng, L. V., & Hưng, P. N. (2001). Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 146–153. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11324

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>