Vol. 23 No. 2 (2001)

Published: 30-06-2001

Articles

 • Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo
  Lê Đức An, Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, Đỗ Minh Tuấn, Trần Hằng Nga
  97-104

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11318
 • Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam
  Trần Nghi, Mai Thanh Tân, Doãn Đình Lâm, La Thế Phúc, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
  105-116

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319
 • Về các thành tạo địa chất Đệ tứ ở các đảo ven bờ Việt Nam
  Nguyễn Ngọc, Đào Thị Miên
  117-121

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11320
 • Về sự hình thành và phát triển của thềm lục địa Việt Nam
  Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách
  122-131

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11321
 • Phân tích giai đoạn phát triển hệ đứt gãy Sông Hồng - Sông Chảy trong Kainozoi bằng phương pháp kiến tạo động lực
  Nguyễn Đăng Túc
  132-138

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11322
 • Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó
  Đỗ Khắc Hải
  139-145

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11323
 • Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3
  Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng
  146-153

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11324
 • Dự báo độ lún mặt đất từ số liệu quan trắc của các trạm đo biến dạng lún do thay đổi mực nước ngầm
  Nguyễn Hữu Bảng, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hưng
  154-156

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11325
 • Tài liệu mới về địa chất và đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện hình thành của các đá Gabro khối Núi Giai - Chóp Chài Chia Gian khu vực Quảng Nam
  Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng
  157-168

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11326
 • Nghiên cứu chu kỳ dao động của lượng mưa ở Việt Nam
  Nguyễn Hướng Điền, Trần Công Minh
  169-172

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11327
 • Điều kiện sinh khí hậu tại một số khu điều dưỡng thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam
  Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền
  173-177

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11328
 • Nguyên tắc và phương pháp thiết kế mô hình kinh tế - môi trường trên cơ sở lý thuyết cảnh quan sinh thái ứng dụng
  Nguyễn Thế Thôn
  178-184

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11329
 • Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ
  Mai Phú Giang, Nguyễn Duy Tùng
  185-189

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11330