Sự phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở Vịnh Bắc Bộ

Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Tiến Hải, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Bách
  • Nguyễn Tiến Hải
  • Đinh Xuân Thành
  • Nguyễn Đình Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11220

Abstract

Allocation of Red River sediment ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bách, N. V., Hải, N. T., Thành, Đinh X., & Nguyên, N. Đình. (2000). Sự phân tỏa vật liệu phù sa Sông Hồng ở Vịnh Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), 127–133. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11220

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>