Tiến hóa trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động Kiến tạo

Trần Nghi, Chu Văn Ngợi, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên
Author affiliations

Authors

  • Trần Nghi
  • Chu Văn Ngợi
  • Đinh Xuân Thành
  • Nguyễn Đình Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11261

Abstract

Genozoic sedimentary evolution of Red river basinin relation with tectonic activities

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Nghi, T., Ngợi, C. V., Thành, Đinh X., & Nguyên, N. Đình. (2000). Tiến hóa trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động Kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 290–305. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11261

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>