Nguồn gốc thành tạo sét màu nâu vùng biển nước sâu tại Biển Đông Việt Nam

Authors

  • Nguyễn Văn Bách
  • Nguyễn Huy Phúc

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11386

Abstract

The source of deep-sea brown clay in Vietnam East Sea

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bách, N. V., & Phúc, N. H. (2002). Nguồn gốc thành tạo sét màu nâu vùng biển nước sâu tại Biển Đông Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 123–128. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11386

Issue

Section

Articles