Vol 53, No 5 (2015)

Table of Contents

Articles

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHÉP ẢNH PANORAMA TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Thế 551
INFLUENCE OF THE CONTENT OF COBALT NAPHTHENATE ACCELRATOR ON THE CROSSLINKING OF THE CURABLE SYSTEM ON THE BASE OF A VINYLESTER OF EPOXY-DIANE RESIN AND STYRENE PDF
Ngô Hạnh Thương, Nguyen Thien Vuong, Nguyen Thi Viet Trieu, Ngo Hanh Thuong 663
NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ CATION Ca\(^{2+}\), Mg\(^{2+}\) BẰNG NHỰA TRAO ĐỔI ION LEWATIT MONO S108 TỪ DUNG DỊCH
Vũ Thế Ninh, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đào Ngọc Nhiệm 654
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH DẦU TỪ SINH KHỐI VI TẢO HỌ BOTRYOCOCCUS SP LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL
Nguyễn Trung Thành, Nguyen Dang Toan, Đinh Thị Ngọ 646
PREPARATION, CHARACTERIZATION AND MORPHOLOGY OF CHITOSAN CONTAINING NIFEDIPINE PDF
Nguyễn Thúy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Mai, Thai Hoang 637
SONICATION PRETREATMENT OF SLUDGE: PRELIMINARY STUDY OF SLUDGE CONDITIONS PDF
Le Ngoc Tuan, Carine JULCOUR-LEBIGUE, Henri DELMAS 625
BIOCONVERSION OF GLYCEROL TO POLYHYDROXYALKANOATE BY HALOPHILIC BACTERIA ISOLATION FROM MANGROVE SOIL SAMPLES PDF
Thuoc Van Doan, Nguyen Thi Van 615
EFFECTS OF AMINOREDUCTONE AGAINST THE GROWTH OF FOOD-BORNE BACTERIA IN MEDIUM AND IN MILK PDF
Vu Thu Trang 606
Study on synthesis under microwave irradiation and cytotoxic activity of some dibenzo(perhydrotriazino)aza-14-crown-4-ether derivatives
Lê Tuấn Anh, Tô Hải Tùng, Trương Hồng Hiếu, Trần Thị Thanh Vân, Soldatenkov Anatoly Thymophievich 598
AN APPLICATION OF FEATURE SELECTION FOR THE FUZZY RULE BASED CLASSIFIER DESIGN BASED ON AN ENLARGED HEDGE ALGEBRAS FOR HIGH-DIMENSIONAL DATASETS PDF
Pham Dinh Phong 583
PHỤ THUỘC DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ DA
Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lệ 568
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY CAO TỐC TRÊN MÁY 5 TRỤC CP600I
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Huy Ninh, Hoàng Tiến Dũng 671


Published by Vietnam Academy of Science and Technology