Vol 49, No 6 (2011)

Table of Contents

Articles

A COMBINE WAVELET SEMIPARAMETERIC REGRESSION- SINGULAR IDENTIFICATION DENOISING METHOD
Nguyễn Thuỵ Anh, Nguyễn Hữu Trung
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ NaCl ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG LACTOCOCCUS PĐ14, PĐ2.9 VÀ BV20
Nguyễn Thị Đà, Hoa Thị Minh Tú, Lê Thanh Bình
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VỚI KHÁNG NGUYÊN POLYHEDRIN CỦA MONODON BACULOVIRUS (MBV) TRÊN CHUỘT BALB/c
Nguyễn Thị Giang An, Đỗ Khắc Hiếu, Đồng Văn Quyền, Đỗ Thị Thảo, Đinh Duy Kháng
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Pr, Nd, Eu, Gd) VỚI DL-ALANIN
Đặng Thị Thanh Lê, Lê Hữu Thiềng, Lý Minh Đức
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ NBR – PVC – CR
Trần Kim Liên, Phạm Hồng Hải, Đỗ Quang Kháng
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH VÀ DUNG MÔI ETANOL ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CANXI HYDROXY APATIT TỪ CANXI NITRAT
Đào Quốc Hương, Dương Thuỳ Linh
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HƯƠNG LIỆU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ ĐEN ƯỚP HƯƠNG HOA QUẢ ĐÓNG TÚI LỌC
Đỗ Văn Chương
NGHIÊN CỨU CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA AMONI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC ƯƠNG NUÔI CÁ BIỂN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỘP XÚC TÁC XỬ LÍ KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ BẰNG KIM LOẠI MẠ NIKEN COMPOSIT NANO CESI ĐIÔXÍT
Nguyễn Đức Hùng, Đào Khánh Dư
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TÁCH TỪ RƠM RẠ THÀNH ĐƯỜNG TAN CỦA NÂM MỐC ASPERGILLUS TERRIUS ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL - NHIÊN LIỆU SINH HỌC
Trần Đình Toại, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Bá Kiên, Hoàng Thị Bích, Đỗ Trung Sỹ
TỔNG HỢP CAO SU THIÊN NHIÊN LỎNG CÓ NHÓM HYDROXYL CUỐI MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON QUANG HOÁ 1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG FENTON QUANG HOÁ
Phạm Hữu Lý, Đỗ Thị Bích Thanh, Kim Thuý Hồng, Lê Đức Giang
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC SỬ DỤNG CHITOSAN LÀM CHẤT KHỬ/CHẤT ỔN ĐỊNH
Trần Vĩnh Hoàng, Nguyễn Xuân Mạnh, Vương Thị Kim Oanh, Lê Thị Mai Hoa, Trần Đại Lâm
ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI TỪ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦN GIUỘC
Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Thị Phép
DESIGN OF A HEAT EXCHANGER NETWORK BY GRAPH METHOD
Nguyen Huu Tung
TÍNH TOÁN UỐN VÀ DAO ĐỘNG TẤM COMPOSITE GẤP NẾP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Trần Ích Thịnh, Trần Minh Tú, Bùi Văn Bình


Published by Vietnam Academy of Science and Technology