NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CÂY XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON (JACK) MEISN. LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

Authors

  • Phùng Văn Phê

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9536

Keywords:

bảo tồn, giâm hom, Tam Đảo, Xá Xị

Abstract

Bài báo  trình bày kết quả nghiên cứu giâm hom cây Xá Xị Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định, chất điều hòa sinh trưởng, giá thể và thời gian xử lí hóa chất cho hom có ảnh hưởng rõ rệt tới tỉ lệ ra rễ và chất  lượng rễ của cây hom Xá Xị. IBA nồng độ 250 ppm  là phù hợp nhất khi giâm hom Xá Xị, trên giá thể thích hợp nhất là hỗn hợp 60 % cát vàng và 40 % mùn cưa, cho tỉ lệ ra rễ cao nhất và chất lượng rễ tốt nhất. Thời gian xử lí hom tốt nhất bằng IBA nồng độ 250 ppm là 30 phút.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

How to Cite

[1]
P. Văn Phê, “NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CÂY XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON (JACK) MEISN. LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 50, no. 5, p. 643, Apr. 2017.

Issue

Section

Articles