NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN-TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU TỔ HỢP (1-x)La0,7Ca0,3MnO3 + xLa1,5Sr0,5NiO4

Authors

  • Trần Đăng Thành
  • Nguyễn Thị Hà
  • Đỗ Hùng Mạnh
  • Phạm Thanh Phong
  • Vũ Đình Lãm
  • Lê Văn Hồng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/4/9526

Keywords:

multi-feroic, nanocomposit, từ trở từ trường thấp, manganit

Abstract

Hệ vật  liệu  tổ hợp (1-x)La0,7Ca0,3MnO3 + xLa1,5Sr0,5NiO4  (0  x  0,4) được chế  tạo bằng phương pháp nghiền phản ứng kết hợp với ủ nhiệt. Khi tăng nồng độ pha điện môi La1,5Sr0,5NiO4 trong mẫu, nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ hầu như không đổi (TC ~ 252 K) trong khi đó nhiệt độ chuyển pha kim loại - điện môi giảm từ 251 K với x = 0,0 xuống 65 K với x = 0,2. Khi  x ≥ 0,25, tính chất dẫn điện của vật liệu hoàn toàn thể hiện tính điện môi trong vùng nhiệt độ từ 30 K đến 300 K. Sự có mặt của pha điện môi La1,5Sr0,5NiO4 đã  làm giảm mạnh giá  trị  từ  trở trong vùng lân cận TC nhưng làm tăng đáng kể giá trị từ trở của hệ vật liệu (x  0,25) trong vùng nhiệt độ dưới TC.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

Issue

Section

Articles