ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG SUẤT NGUỒN LASER ĐẾN ĐỘ ĐỒNG ĐỀU CHIỀU DẦY CHI TIẾT THÀNH MỎNG CHẾ TẠO BỞI CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BẰNG TIA LASER

Authors

  • Đoàn Tất Khoa Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Hồ Việt Hải Học viện Kỹ thuật quân sự

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/4/4583

Keywords:

Công nghệ tạo hình bằng tia laser, vùng nóng chảy, trường nhiệt độ, thành mỏng.

Abstract

Trong công nghệ tạo hình bằng tia laser, các tham số công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Bài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của công suất nguồn laser đến độ đồng đều chiều dầy chi tiết thành mỏng. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng trường nhiệt độ chi tiết thành mỏng, kết quả cho thấy nếu cố định công suất laser trong suốt quá trình tạo hình thì nhiệt độ vùng nóng chảy sẽ tăng theo chiều cao tạo hình, do đó làm tăng chiều dầy thành mỏng theo độ cao. Muốn duy trì sự ổn định nhiệt độ của vùng nóng chảy ở một giá trị nhất định để đảm bảo sự đồng đều về chiều dầy thành mỏng thì phải điều chỉnh công suất laser giảm dần theo chiều cao tạo hình. Thực nghiệm đo nhiệt độ vùng nóng chảy trong quá trình tạo hình cho kết quả phù hợp với kết quả mô phỏng, đồng thời xác định được quy luật điều chỉnh công suất nguồn laser theo độ cao tạo hình đã nâng cao được độ đồng đều về chiều dầy chi tiết thành mỏng.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Đoàn Tất Khoa, Học viện Kỹ thuật quân sự

Bộ môn Chế Tạo Máy- Khoa Cơ khí - Học viện kỹ thuật quân sự

Hồ Việt Hải, Học viện Kỹ thuật quân sự

Bộ môn Chế Tạo Máy - Khoa Cơ khí - Học viện Kỹ thuật quân sự

Published

2015-08-15

Issue

Section

Articles