XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ

Authors

  • Nguyễn Danh Trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Lê Minh Quý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4106

Keywords:

Phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử, đặc trưng đàn hồi, vật liệu na nô

Abstract

Phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử (AFEM) được phát triển để xác định đặc trưng đàn hồi của ống các bon na nô đơn lớp, ống boron nitride (BN), tấm BN và graphen. Sử dụng cùng các hằng số lực, kết quả mô đun đàn hồi khi tính bằng AFEM sai khác so với kết quả tính bằng động lực học phân tử khoảng 5%. Bên cạnh đó, kết quả tính bằng AFEM cũng rất phù hợp khi được so sánh với các phương pháp khác. Điều đó cho thấy AFEM là một phương pháp đơn giản, nhanh chóng xác định đặc trưng đàn hồi cho các vật liệu cấu trúc na nô

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2015-04-22

How to Cite

Trường, N. D., & Quý, L. M. (2015). XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ. Vietnam Journal of Science and Technology, 53(2), 254. https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4106

Issue

Section

Articles