Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh

Authors

  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Nguyễn Lê Minh
  • Nguyễn Tiến Hùng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9687

Abstract

Seismic Hazard assessment of the South Vietnam and Ho Chi Minh City region ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xuyên, N. Đình, Minh, N. L., & Hùng, N. T. (2009). Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 193–200. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9687

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>