Vol. 31 No. 3 (2009)

Published: 13-05-2009

Articles

 • Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh
  Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Tiến Hùng
  193-200

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9687
 • Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam
  Lê Huy Minh, Frédéric Masson, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, Trần Thị Lan, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
  201-211

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9688
 • Bước đầu nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng và nhấp nháy điện ly sử dụng số liệu các trạm thu GPS liên tục ở Việt Nam
  Trần Thị Lan, Lê Huy Minh, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon
  212-223

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9689
 • Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam
  Trương Quang Hảo, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Trường Thanh, Nguyễn Bá Vinh, Trương Phương Dung
  224-235

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9690
 • Đa dạng địa chất tại Quần đảo Cát Bà - Cơ sở để xây dựng một công viên địa chất
  Tạ Hòa Phương, Trần Trọng Hòa, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử
  236-247

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9691
 • Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng
  Phan Lưu Anh, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Ánh Dương
  248-257

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9708
 • Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á
  Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Đức Chính, Chu Văn Ngợi, Phan Văn Quýnh, Vũ Văn Tích, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Vượng
  258-264

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9709
 • Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận
  Phạm Văn Hùng, Vũ Thị Thu Hoài
  265-272

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9710
 • Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm
  Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh
  273-278

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711
 • Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, "Mưa lớn trái mùa" vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006)
  Nguyễn Khanh Vân, Đỗ Lệ Thủy
  279-286

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9712
 • Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan "Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng và địa chất miền Bắc Việt Nam"
  Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Văn Thà, Nguyễn Mai Lan
  287-288

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9713