Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly

Võ Thanh Sơn, Lưu Việt Hùng, Hoàng Thái Lan
Author affiliations

Authors

  • Võ Thanh Sơn
  • Lưu Việt Hùng
  • Hoàng Thái Lan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11529

Abstract

The influence of the equatorial counter-electrojet on the variation of the vertical component Z in the Vietnam and the relationship with the ionosphere

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Sơn, V. T., Hùng, L. V., & Lan, H. T. (2007). Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 201–207. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11529

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>