Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị

Authors

  • Trần Thị Vân
  • Hoàng Thái Lan
  • Lê Văn Trung

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9683

Abstract

Thermal remote sensing method in study on urban surface temperature distribution ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Vân, T. T., Lan, H. T., & Trung, L. V. (2009). Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị. Science of the Earth, 31(2), 168–177. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9683

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>