Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam

Lê Huy Mình, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Thị Lan, R. Fleury, P. Lassudrie Duchesne, A. Bourdillon, C. Amory- Mazaudier, Trần Ngọc Nam, Hoàng Thái Lan
Author affiliations

Authors

  • Lê Huy Mình
  • Phạm Xuân Thành
  • Nguyễn Chiến Thắng
  • Trần Thị Lan
  • R. Fleury
  • P. Lassudrie Duchesne
  • A. Bourdillon
  • C. Amory- Mazaudier
  • Trần Ngọc Nam
  • Hoàng Thái Lan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11752

Abstract

Estimatlon of the relatlon between the total tropospheric water vapour and the precision of the absolute positioning by GPS in Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Mình, L. H., Thành, P. X., Thắng, N. C., Lan, T. T., Fleury, R., Duchesne, P. L., Bourdillon, A., Mazaudier, C. A.-., Nam, T. N., & Lan, H. T. (2008). Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 161–169. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11752

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>