Vol. 31 No. 2 (2009)

Published: 18-04-2009

Articles

 • Vĩnh biệt Giáo sư Nguyễn Văn Chiển
  Tạp chí CKHvTĐ
  97-98

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9674
 • Nghiên cứu địa động lực và đứt gãy khu vực Vĩnh Thạnh (Bình Định) và lân cận trong Tân Kiến tạo
  Vũ Văn Chinh
  99-109

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9675
 • Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt Saphir miền Nam Việt Nam
  Nguyễn Ngọc Khôi, Phạm Văn Long
  110-115

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9676
 • Điều kiện thành tạo của Pyroxene và Granat trong sa khoáng tại chỗ của Mỏ Saphir Đắk Nông liên quan tới Basalt Kainozoi, miền Nam Việt Nam
  Trần Tuấn Anh, A. E. Izokh, Trần Trọng Hòa, V. V. Egorov, R. A. Shelepae, S. Z. Smirno, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Phan Đức Lễ, Nguyễn Anh Tuấn
  116-122

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9677
 • Đặc điểm trầm tích nguồn gốc sông và hệ thống dòng chảy trong Kainozoi vùng Trung Hà (Việt Trì)
  Phạm Đình Thọ, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, Nguyễn Anh Tuấn
  123-130

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9678
 • Vị trí địa tầng và tuổi hệ tầng Nà Tuồng trong đới tướng - cấu trúc Sông Hiến
  Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thị Thủy, Đào Trọng Toàn
  131-138

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9679
 • Phân dị sinh thái và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ
  Mai Văn Lạc, Vũ Anh Thư, Đỗ Thị Bích Thược
  139-147

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9680
 • Đặc điểm trầm tích và xu thế phát triển bãi bồi Kim Sơn (Ninh Bình)
  Vũ Thị Thu Hoài, Nguyễn Xuân Huyên
  148-157

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9681
 • Tiềm năng sử dụng các khu neo trú tránh bão, gió mạnh cho tàu thuyền trên vùng biển và ven bờ Việt Nam
  Trần Đức Thạnh
  158-167

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9682
 • Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị
  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung
  168-177

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9683
 • Bề dày tầng trung hòa về nhiệt và độ sâu đảm bảo độ tin cậy cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam
  Đinh Văn Toàn, Đoàn Văn Tuyến, Trịnh Việt Bắc
  178-183

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9684
 • Nghiên cứu đặc điểm chuyển dịch vỏ Trái Đất theo thời gian, lân cận chấn tâm động đất Sumatra 26-12-2004 từ số liệu IGS
  Vy Quốc Hải
  184-190

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9685
 • Hội thảo quốc tế về các tỉnh thạch học lớn (LIP) Châu Á - 2009
  Trần Trọng Hòa, A. E. Izokh
  191-192

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9686