Vol. 23 No. 4 (2001)

Published: 13-05-2001

Articles

 • Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam
  Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Phan Lưu Anh
  289-299

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11345
 • Về khoáng vật chỉ thị của Kimberlit và Lamproit ở Việt Nam
  Ngô Thị Phượng, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, V. P. Afanaxev
  300-310

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11346
 • Thạch luận nguồn gốc của Granit - cao nhôm tổ hợp Cà Ná
  Phan Lưu Anh
  311-318

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11347
 • Các kiểu đồng bằng Holocen - ở Đồng bằng Bắc Bộ
  Doãn Đình Lâm, Trần Nghi, Phạm Huy Tiến
  319-328

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11348
 • Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen
  Lê Thị Nghinh, Nguyễn Ngọc, Phan Đông Pha, Nguyễn Trọng Yêm
  329-336

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11349
 • Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận
  Hoàng Quang Vinh, G. Giuliani, Phan Trọng Trịnh
  337-343

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11350
 • Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi
  Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Trọng Yêm
  344-353

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11351
 • Đặc điểm Địa mạo - Kiến tạo đứt gãy tam Đảo
  Nguyễn Quốc Cường, Witold Zuchiewtcz
  354-361

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11352
 • Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ khe nứt cộng ứng)
  Bùi Văn Thơm
  362-369

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11353
 • Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum
  Phạm Văn Hùng
  370-377

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11354
 • Nghiên cứu đứt gãy Kiến tạo vùng Thị xã Hà Giang và lân cận
  Vũ Văn Chinh, Nguyễn Huy Thịnh
  378-389

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11355
 • Về Tân Kiến tạo và chế độ Địa động lực Miền Bắc Việt Nam trong Kainozoi
  Lê Triều Việt
  390-395

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11356
 • Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam)
  Nguyễn Văn Hoàng, Trần Trọng Huệ, Lê Thị Minh Tâm
  396-408

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11357
 • Kết quả bổ sung trong phân tích tài liệu từ để nghiên cứu mạng lưới đứt gãy Bắc Trung Bộ
  Đinh Văn Toàn, Trịnh Việt Bắc
  409-415

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11358
 • Phân vùng tai biến địa chất khu vực Bắc Trung Bộ
  Trần Văn Dương, Trần Trọng Huệ
  416-422

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11359
 • Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị
  Phạm Quang Sơn, Bùi Đức Việt
  423-430

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11360
 • Kinh nghiệm ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại
  Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công
  431-435

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11361
 • Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai
  Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Vũ Chí Hiếu
  447-452

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11362
 • Xác định tiềm năng sử dụng đất bằng phân tích không gian và đánh giá đa tiêu chuẩn
  Lê Thị Châu Hà, Chu An Trường
  453-459

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11363
 • Nghiên cứu xạ khí Radon tại tỉnh Hà Nam
  Nguyễn Phú Duyên
  460-465

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11364
 • Khả năng tách vạch chì đồng vị khi nâng cao độ phân ly của máy quang phổ cách tử DFS 8-3
  Phan Ngọc Hà, Đỗ Quang Hòa
  466-469

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11365