Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)

Phạm Năng Vũ, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Xuân Bình
Author affiliations

Authors

  • Phạm Năng Vũ
  • Phạm Nguyễn Hà Vũ
  • Nguyễn Xuân Bình

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11761

Abstract

Young and recent tectonic and volcanic activities in the Southern continental shelf of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Vũ, P. N., Vũ, P. N. H., & Bình, N. X. (2008). Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), 289–301. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11761

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)