Vol. 25 No. 1 (2003)

Published: 28-03-2003

Articles

 • Đặc điểm của các hệ đứt gãy sinh chấn khu vực Biển Đông
  Nguyễn Văn Lương, Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Tống Duy Cương
  1-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11441
 • Đăc trưng động đất vùng chấn tâm Tuần Giáo 1983
  Cao Đình Triều
  9-14

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11442
 • Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ
  Phạm Năng Vũ, Doãn Thế Hưng, Phan Thiên Hương
  15-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11443
 • Xác định tuổi Zircon trong bao thể ruby và spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì
  Garmer Virginie, Phan Trọng Trịnh, Deloule Etienne, Giuliani Gaston, Ohnenstetler Daniel, Phạm Văn Long, Hoàng Quang Vinh
  22-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11444
 • Thạch luận và các thành tạo Magma kiểu tách giãn trên cung tuổi Mensozoi muộn đới Đà Lạt
  Vũ Như Hùng, Trịnh Văn Long, Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Xuân Bao, La Thị Chích, Nguyễn Hữu Tý
  27-38

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11445
 • Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum
  Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng
  39-47

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11446
 • Khoáng vật phụ và sa khoáng liên quan với đá Magma Mafic - siêu Mafic ở Việt Nam
  Đỗ Thị Vân Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thanh Lan, Đặng Thị Vinh
  48-53

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11447
 • Sự phân bố cửa sắt trong nước dưới đất trầm tích Đệ tứ Đồng bằng Bắc Bộ
  Nguyễn Xuân Tặng, Vũ Kim Tuyến
  54-59

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11448
 • Nghiên cứu nguyên nhân tạo màu của nhóm khoáng vật Felsdpar trong đá Granit phức hệ Vân Canh
  Nguyễn Ngọc Trường, Lê Thị Thu Hương
  60-65

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11449
 • Kiến trúc Kiến tạo Bắc Trung Bộ
  Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng
  66-72

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11450
 • Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002)
  Hoàng Thái Lan
  73-77

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11451
 • Kết quả đầu tiên về quan sát gia tốc nền ở Việt Nam
  Lê Tử Sơn, Nguyễn Quốc Dũng
  78-85

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11452
 • Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc
  Nguyễn Văn Bình
  86-92

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11453
 • Bàn về quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi
  Lê Đức An
  93-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11455