Về tuổi trầm tích hệ tầng Maviec trên cơ sở kết quả nghiên cứu mới về bào tử phẩn hóa

Authors

  • Uông Đình Khanh
  • Nguyễn Địch Dỹ
  • Lê Đức An
  • Phạm Quang Trung

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11343

Abstract

About the age of Maviec formation based on spores and pollen analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Khanh, U. Đình, Dỹ, N. Địch, An, L. Đức, & Trung, P. Q. (2001). Về tuổi trầm tích hệ tầng Maviec trên cơ sở kết quả nghiên cứu mới về bào tử phẩn hóa. Science of the Earth, 23(3), 280–281. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11343

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>