Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng

Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Lê Văn Mạnh, Trần Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vượng
Author affiliations

Authors

  • Tạ Trọng Thắng
  • Vũ Văn Tích
  • Lê Văn Mạnh
  • Trần Ngọc Nam
  • Nguyễn Văn Vượng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11297

Abstract

On the deformation and thermodynamic evolution of Red River fault zone...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thắng, T. T., Tích, V. V., Mạnh, L. V., Nam, T. N., & Vượng, N. V. (2000). Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 372–379. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11297

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>