Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark)

Tạ Hòa Phương, Đặng Văn Bào, Nguyễn Văn Vượng, Vũ Cao Minh, Phạm Văn Lực
Author affiliations

Authors

  • Tạ Hòa Phương
  • Đặng Văn Bào
  • Nguyễn Văn Vượng
  • Vũ Cao Minh
  • Phạm Văn Lực

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11742

Abstract

Some geological values of Dong Van - Meo Vac rockyr highland in term of geopark creation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phương, T. H., Bào, Đặng V., Vượng, N. V., Minh, V. C., & Lực, P. V. (2008). Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 105–112. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11742

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>