Đới đứt gãy sâu Sông Hồng là một đới khâu Kiến tạo cổ có lịch sử phát triển lâu dài

Lê Văn Mạnh, Tạ Trọng Thắng
Author affiliations

Authors

  • Lê Văn Mạnh
  • Tạ Trọng Thắng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11263

Abstract

The Red River deep fault zone is as an ancienttectonic suture with long development history

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Mạnh, L. V., & Thắng, T. T. (2000). Đới đứt gãy sâu Sông Hồng là một đới khâu Kiến tạo cổ có lịch sử phát triển lâu dài. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 319–324. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11263

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>