Vol. 27 No. 2 (2005)

Published: 27-03-2005

Articles

 • TUỔI ĐẲNG THỜI Sm/Nd ĐÁ SIÊU MAFIC TRONG ĐỚI XIẾT TRƯỢT SÔNG HỒNG VÀ Ý NGHĨ ĐỊA ĐỘNG LỰC
  Nguyễn Văn Vượng, BENT HANSEN, KLAUS WEMMER, Tạ Trọng Thắng, Mai Hồng Chương
  97-102

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9399
 • ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG
  Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung
  103-114

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9400
 • GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN
  Phan Lưu Anh, Hoàng Việt Hằng
  115-122

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9401
 • PHÂN TÍCH ĐỊA ĐỘNG LỰC TRONG NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT BỀ MẶT (LŨ, LŨ QUÉT VÙNG BẮC TRUNG BỘ)
  Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách
  123-132

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9402
 • CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG
  Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Tô Xuân Bản
  133-141

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9403
 • XÁC ĐỊNH CÁC ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG ĐỆ TỨ - HIỆN ĐẠI Ở TÂY BẮC VIỆT NAM THEO DỊCH CHUYỂN ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA MẠO CẤU TRÚC
  Nguyễn Thế Thôn, Trần Văn Thắng
  142-149

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9406
 • VỀ ĐÁ VÔI TRẮNG KHU VỰC LỤC YÊN - YÊN BÁI
  Nguyễn Phương
  150-154

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9407
 • CÁC ĐỨT GÃY Á KINH TUYẾN HOẠT ĐỘNG TRONG PLIOCEN - ĐỆ TỨ TẠI ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
  Hạ Văn Hải

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9408
 • MẶT SAN BẰNG TRÊN CAO NGUYÊN KON PLÔNG, NHỮNG NHẬN THỨC BAN ĐẦU
  Lê Đức An, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn
  163-168

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9409
 • ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GẪY HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM
  Nguyễn Ngọc Thúy, Vũ Văn Chính, Phùng Văn Phách
  169-175

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9410
 • XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH HÀM HIỆP ƯỚC PHƯƠNG SAI DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC Ở VIỆT NAM
  Phạm Hoàng Lân
  176-180

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9412
 • CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI
  Trần Thị Mỹ Thành, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Ánh Dương
  181-196

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9413
 • XÂY DỰNG CƠ SỞ SỐ LIỆU TỪ THẠCH HỌC TẠI VIỆT NAM
  Lưu Thị Phương Lan
  187-191

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9415