Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy

Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Lê Thị Thu Hương
Author affiliations

Authors

  • Tạ Trọng Thắng
  • Vũ Văn Tích
  • Lê Thị Thu Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11387

Abstract

Mesozoic-Cenozoic geodynamic evolution of the deformation area from Bu Khang dome to Song Chay dome

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thắng, T. T., Tích, V. V., & Hương, L. T. T. (2002). Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 129–137. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11387

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>