Vol. 22 No. 1 (2000)

Published: 13-03-2000

Articles

 • Đánh giá trạng thái ứng suất vỏ Trái Đất khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích ảnh vệ tinh
  Cao Đình Triều, Nguyễn Thanh Xuân
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11185
 • Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền
  Lê Tử Sơn
  10-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11189
 • Áp dụng thuật toán tách tiền chấn và dư chấn từ danh mục động đất Đông Nam Á
  Ngô Thị Lư
  18-21

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11191
 • Khảo sát địa điện về hình thái cấu trúc trầm tích bở rời vùng chiêm trũng Ninh Bình
  Nguyễn Văn Giảng
  22-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11193
 • Sử dụng phương pháp Entropi cực đại nghiên cứu biến thiên thế kỷ chu kỳ ngắn trường địa từ
  Lê Ngọc Thanh, Lê Minh Triết
  27-34

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11199
 • Vi khuẩn từ: Các tham số môi trường
  Vũ Hồng Nam, N. Petersen
  35-40

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11202
 • Về tuổi và đặc điểm biến dạng các đới trượt cắt - biến dạng dẻo Sông Hồng và Sông Mã
  Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Văn Vượng
  41-47

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11203
 • Thống Holoxen ở vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá
  Nguyễn Ngọc, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hữu Cử
  48-53

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11204
 • Sự hình thành kết tụ Carbonat trong trầm tích đầm lầy tại Châu thổ sông Cửu Long
  Lê Xuân Thuyên
  54-58

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11207
 • Đặc điểm sinh khí hậu vùng Bắc Trung Bộ qua phân tích các biểu đồ khí hậu
  Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp
  59-69

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11210
 • Về lý thuyết cảnh quan sinh thái
  Nguyễn Thế Thôn
  70-75

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11211