Vol. 30 No. 1 (2008)

Published: 13-05-2008

Articles

 • ĐIỀU KIỆN BIẾN CHẤT ĐÁ HOA CHỨA RUBY MỎ QUỲ CHÂU NGHỆ AN
  Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Nguyễn Văn Vượng
  1-5

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/8313
 • Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu các tai biến thiên nhiên cho lưu vực Sông Thu Bồn - Vu Gia
  Nguyễn Lập Dân, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn
  6-11

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11711
 • Ứng dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ nhạy cảm trượt lở đất các tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam
  Nguyễn Tứ Dần, Trần Anh Tuấn, Saro Lee
  12-20

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11713
 • Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt
  Vũ Như Hùng, Huỳnh Thị Minh Hằng, Trịnh Văn Long
  21-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11714
 • Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ
  Nguyễn Đình Dương
  31-38

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11715
 • Xác định thời điểm bắt đầu mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ và đánh giá khả năng dự báo
  Phạm Xuân Thành, Bernard Fontaine, Nathalie Philippon
  39-48

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11716
 • Tiến tới xây dựng các công viên địa chất ở Việt Nam : lược khảo về các di sản địa mạo
  Lê Đức An
  49-57

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11717
 • Kết quả bước đầu nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt zircon Việt Nam
  Nguyễn Ngọc Khôi, Phạm Văn Long
  58-64

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11718
 • Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn)
  Lê Cảnh Tuân, Nguyễn Linh Ngọc, Đặng Văn Bào, Nguyễn Xuân Nam
  65-72

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11719
 • Đặc điểm đứt gãy tích cực và hoạt động Tân kiến tạo khu vực Na Pheo - Nậm Ty
  Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng
  73-83

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11720
 • Đặc điểm cấu trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) theo tài liệu địa vật lý - địa chất
  Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Siêu Nhân
  84-90

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11721