Vol. 24 No. 1 (2002)

Published: 13-05-2002

Articles

 • Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông ven biển Miền Trung Việt Nam và vấn đề tiêu thoát nước lũ
  Phạm Quang Sơn
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11372
 • Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
  Lê Xuân Tài
  10-15

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11373
 • Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn
  Huỳnh Thị Minh Hằng, Bùi Trọng Vinh
  16-24

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11374
 • Thảm thực vật đảo Thanh Lân
  Nguyễn Hữu Tứ
  25-32

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11375
 • Đặc điểm thạch học và thành phần nguyên tố trong Basalt Kainozoi muộn tại Việt Nam
  Phạm Tích Xuân, Nguyễn Hoàng
  33-42

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11376
 • Lịch sử phát triển cấu trúc kiến tạo mỏ than Đầm Đùn
  Phùng Văn Phách
  43-50

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11377
 • Cơ chế biến dạng của các đá Mylonit ở đới trượt dãy núi Con Voi
  Trần Ngọc Nam, Tạ Trọng Thắng
  51-55

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11378
 • Sử dụng số liệu đo độ từ cảm xác định ranh giới Devon-Carbon trên các đá trầm tích tại đảo Cát Bà và Núi Voi (Kiến An)
  Nguyễn Thị Kim Thoa, B. B. Ellwood, Phạm Kim Ngân, Vũ Hồng Nam, Lưu Thị Phương Lan
  56-66

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11379
 • Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam
  Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều
  67-80

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11380
 • Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất
  Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hồng Lân, Phạm Thanh Lương
  81-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11381