Vol. 27 No. 3 (2005)

Published: 29-03-2005

Articles

 • Ứng dụng mô hình tham số biến dạng hai chiều để đánh giá chuyển động ngang đứt gãy Sông Hồng
  Dương Chí Công
  193-198

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9424
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên môi trường
  Trần Văn Ý, Ngô Đăng Trí, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Công Hiếu, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hạnh Quên
  199-211

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9425
 • Điều kiện hình thành (P/T) của các thành tạo Magma Granitoid phức hệ Điện Biên và Sông Mã
  Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Nguyễn Viết Ý
  213-222

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9426
 • Đới động lực đứt gãy Tân kiến tạo và các tai biến địa chất liên quan tại Bắc Trung Bộ
  Bùi Văn Thơm
  223-230

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9427
 • Tương quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy
  Nguyễn Ngọc Thạch
  231-235

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9428
 • Quan sát hình thái cấu trúc đáy hồ bằng công nghệ Georadar
  Nguyễn Văn Giảng
  236-242

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9429
 • Sự tiến hóa địa động lực khu vực Tây Bắc dựa trên các nghiên cứu đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Yên Châu (K2yc)
  Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Xuân Khiển, Tạ Trọng Thắng
  243-252

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9430
 • Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC
  Nguyễn Thị Kim Thoa, Brooks B. Ellwood, Tạ Hòa Phương, Lưu Thị Phương Lan, Đoàn Nhật Trưởng
  253-259

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9431
 • Tiếp cận định lượng trong nghiên cứu địa lý và ứng dụng
  Nguyễn Cao Huần, Nguyễn An Thịnh
  260-267

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9432
 • Giới thiệu địa chất thủy văn môi trường
  Bùi Học, Nguyễn Văn Hoàng
  268-273

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9433
 • Phản ứng của tầng điện lý xích đạo quan sát tại Tp. Hồ Chí Minh đối với bão từ 17-19/8/2003
  Hoàng Thái Lan
  274-281

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9434
 • Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí
  Đỗ Hữu Tùng
  282-286

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9435
 • Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005
  Lê Huy Minh
  287-288

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9436