Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực

Trần Nghi, Trần Hữu Thân, Nguyễn Thanh Lan, Đinh Xuân Thành, Đàm Quang Minh, Trần Thị Thanh Nhàn, Phạm Nguyễn Hà Vũ

Abstract


Developing stages of cenozoic sedimentary of Red river basin in relation to Geodynamic activities


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11479 Display counter: Abstract : 40 views. PDF : 27 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)