Cấu trúc sâu của đới đứt gãy Sông Hồng theo kết quả xử lý tổng hợp các số liệu địa chấn và trọng lực

Đào Ngọc Tường, Phạm Năng Vũ
Author affiliations

Authors

  • Đào Ngọc Tường
  • Phạm Năng Vũ

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11298

Abstract

The deep structure of Red river fault zone based on resulls of seismic and gravity data interpretatlon...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tường, Đào N., & Vũ, P. N. (2000). Cấu trúc sâu của đới đứt gãy Sông Hồng theo kết quả xử lý tổng hợp các số liệu địa chấn và trọng lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 380–387. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11298

Issue

Section

Articles