Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Nguyễn Viết Ý, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Vũ Văn Vấn, Phạm Thị Dung, E. P. Izokh, A. S. Borisenko
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Viết Ý
  • Trần Trọng Hòa
  • Ngô Thị Phượng
  • Trần Tuấn Anh
  • Vũ Văn Vấn
  • Phạm Thị Dung
  • E. P. Izokh
  • A. S. Borisenko

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760

Abstract

Geodynamics of the formation of gold mines in the Central part and Tay Nguyen areas, Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Ý, N. V., Hòa, T. T., Phượng, N. T., Anh, T. T., Vấn, V. V., Dung, P. T., Izokh, E. P., & Borisenko, A. S. (2008). Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 233–242. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>