Đa dạng địa chất tại Quần đảo Cát Bà - Cơ sở để xây dựng một công viên địa chất

Tạ Hòa Phương, Trần Trọng Hòa, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử
Author affiliations

Authors

  • Tạ Hòa Phương
  • Trần Trọng Hòa
  • Trần Đức Thạnh
  • Nguyễn Hữu Cử

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9691

Abstract

Geodiversity in the Cat Ba islands - a base for establishing a geopark ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phương, T. H., Hòa, T. T., Thạnh, T. Đức, & Cử, N. H. (2009). Đa dạng địa chất tại Quần đảo Cát Bà - Cơ sở để xây dựng một công viên địa chất. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 236–247. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9691

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>