Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam

A. S. Borisenko, Trần Trọng Hòa, V. I. Vasilev, N. K. Morsev, Vũ Văn Vấn, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung
Author affiliations

Authors

  • A. S. Borisenko
  • Trần Trọng Hòa
  • V. I. Vasilev
  • N. K. Morsev
  • Vũ Văn Vấn
  • Ngô Thị Phượng
  • Hoàng Hữu Thành
  • Trần Tuấn Anh
  • Phạm Thị Dung

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11756

Abstract

The first discovery of Jonassonite in Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Borisenko, A. S., Hòa, T. T., Vasilev, V. I., Morsev, N. K., Vấn, V. V., Phượng, N. T., Thành, H. H., Anh, T. T., & Dung, P. T. (2008). Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 193–198. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11756

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>