Đặc điểm thạch địa hóa và tiêu chí nhận dạng bối cảnh địa động lực cổ của các Granitoit tiền Cambri đới Fansipan

Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Thế, Phan Lưu Anh, Ngô Thị Phượng
Author affiliations

Authors

  • Trần Trọng Hòa
  • Nguyễn Văn Thế
  • Phan Lưu Anh
  • Ngô Thị Phượng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11734

Abstract

Geochemistry of Precambrian granitoids in Fansipan zone and geodynamic application

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hòa, T. T., Thế, N. V., Anh, P. L., & Phượng, N. T. (2003). Đặc điểm thạch địa hóa và tiêu chí nhận dạng bối cảnh địa động lực cổ của các Granitoit tiền Cambri đới Fansipan. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 248–255. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11734

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>