Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng

Phan Lưu Anh, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Ánh Dương
Author affiliations

Authors

  • Phan Lưu Anh
  • Trần Trọng Hòa
  • Trần Tuấn Anh
  • Ngô Thị Phượng
  • Nguyễn Ánh Dương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9708

Abstract

Thermo dynamical forming conditions of the Ben Giang - Que Son granitoid association on the basis of biotite composition ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Anh, P. L., Hòa, T. T., Anh, T. T., Phượng, N. T., & Dương, N. Ánh. (2009). Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 248–257. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9708

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>