Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)

Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận
Author affiliations

Authors

  • Vũ Văn Vấn
  • Trần Trọng Hòa
  • A. S. Borisenco
  • Ngô Thị Phượng
  • Trần Tuấn Anh
  • Trần Hồng Lam
  • Đặng Trung Thuận

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11743

Abstract

Composltional significances and the forming conditions of the quartz-sulphide-gold-silver minerallization type of the Trang Sim ore knot, Phu Yen

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Vấn, V. V., Hòa, T. T., Borisenco, A. S., Phượng, N. T., Anh, T. T., Lam, T. H., & Thuận, Đặng T. (2008). Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh - vàng - bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 113–118. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11743

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>