Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS

Phạm Quang Sơn, Nguyễn Tiến Công, Vũ Thị Thu Hoài
Author affiliations

Authors

  • Phạm Quang Sơn
  • Nguyễn Tiến Công
  • Vũ Thị Thu Hoài

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11541

Abstract

Evolution of coastal zone of Nam Dinh and Ninh Binh provinces in periods before and after construction of Hoa Binh hydropower plant based on remote sensing data & GIS analyses

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Sơn, P. Q., Công, N. T., & Hoài, V. T. T. (2007). Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 267–276. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11541

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)