Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị

Phạm Quang Sơn, Bùi Đức Việt
Author affiliations

Authors

  • Phạm Quang Sơn
  • Bùi Đức Việt

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11360

Abstract

Using SAR images of Radarsat & GIS in the study of flooding ín Huế - Quảng Trị plains

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Sơn, P. Q., & Việt, B. Đức. (2001). Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 423–430. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11360

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)