Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận

Authors

  • Phạm Văn Hùng
  • Vũ Thị Thu Hoài

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9710

Abstract

Characteristics of dynamic geomorphology of coastal-river mouth zones from Balat mouth to Day mouth and adjacent ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hùng, P. V., & Hoài, V. T. T. (2009). Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 265–272. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9710

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>