Vol. 33 No. 3 (2011)

Published: 16-09-2011

Articles

 • ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Trần Tuấn Anh, GASKOV I.V., Trần Trọng Hòa, NEVOLKO P.A., Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, Phạm Ngọc Cẩn
  393-408

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/348
 • SINH KHOÁNG PERMI - TRIAS MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, BORISENKO A.S, IZOKH A.E
  409-422

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/349
 • ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ
  Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Hoàng Thị Việt Hằng, Vũ Thị Thương, Vũ Hoàng Ly
  423-435

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/351
 • VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC
  Doãn Đình Lâm
  436-442

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/352
 • KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN
  Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo
  443-456

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/391
 • TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG
  Nguyễn Văn Hướng, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Ngọc Đang
  457-464

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/399
 • TỐC ĐỘ CHUYỂN DỊCH KIẾN TẠO GIAI ĐOẠN PLEISTOCEN GIỮA - MUỘN DỌC ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG KHU VỰC LÀO CAI - VIỆT TRÌ
  Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng
  465-473

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/402
 • XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007)
  Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Ngô Văn Liêm
  474-479

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/438
 • ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN
  Trần Văn Tư, Đào Minh Đức, Trần Linh Lan
  480-492

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/439
 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỤT LÚN ĐẤT Ở HÀ TRUNG - HẬU LỘC TỈNH THANH HOÁ
  Nguyễn Đăng Túc, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Huy Thịnh
  493-500

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/486
 • MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PHÂN CẤP NGUY CƠ TRƯỢT ĐẤT ÁP DỤNG CHO THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN-TỈNH HÀ GIANG
  Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành, Lê Thành Công
  501-508

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/487
 • CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG
  Bùi Văn Thơm
  509-517

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/530
 • ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM
  Phạm Văn Hùng
  518-525

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/531
 • DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999
  Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, Đặng Đình Đoan
  526-537

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/532
 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỎ TRÁI ĐẤT BẰNG TÀI LIỆU SÓNG KHÚC XẠ CỦA HAI TUYẾN ĐỊA CHẤN DÒ SÂU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang
  538-548

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/533
 • KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH
  Đoàn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Canh
  549-553

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/534
 • XÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊNG CỦA MỘT SỐ ĐỨT GÃY CHÍNH LÃNH THỔ MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH CỰC ĐẠI GRADIENT NGANG TRỌNG LỰC
  Lại Hợp Phòng, Đinh Văn Toàn, Trần Anh Vũ
  554-560

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/535
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KARST TRONG VÙNG TAI BIẾN SỤT ĐẤT Ở HUYỆN THANH BA - PHÚ THỌ
  Trần Anh Vũ, Lại Hợp Phòng, Dương Thị Ninh, Đặng Ngọc Thùy
  561-566

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/536
 • ĐIỀU KIỆN NỀN ĐẤT ẢNH HƯỞNG BỞI TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC PHÍA TÂY NỘI THÀNH HÀ NỘI
  Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ
  567-572

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/540
 • XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ THẤM, XÓI LỞ VAI CÔNG TRÌNH CỐNG THỦY LỢI BẰNG KẾT HỢP CÁC CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ NÔNG
  Trần Cánh, Trịnh Việt Bắc, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ
  573-581

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/541
 • ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ THẤP DÙNG THIẾT BỊ ERA TRONG NGHIÊN CỨU DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
  Dương Thị Ninh, Mail Thị Lụa, Đặng Ngọc Thùy, Trần Anh Vũ, Lại Hợp Phòng
  582-590

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/542
 • NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ZN(II) DẠNG CỘT CỦA HẠT VẬT LIỆU BVNQ CHẾ TẠO TỪ ĐUÔI THẢI QUẶNG BAUXIT BẢO LỘC
  Doãn Đình Hùng, Nguyễn Trung Minh
  591-598

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/543
 • NGUYÊN LIỆU KHOÁNG HOẠT TÍNH TỪ MỘT SỐ ĐÁ PHUN TRÀO AXÍT VÀ TRUNG TÍNH Ở VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA CHÚNG
  Nguyễn Ánh Dương
  599-605

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/544