Vol. 29 No. 1 (2007)

Published: 13-05-2007

Articles

 • Table of Contents
  Mục Lục Mục Lục

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/1550
 • Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng
  Tạ Hòa Phương, Nguyễn Ngọc Khôi
  1-8

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11504
 • Xác suất xuất hiện động đất mạnh ở Việt Nam theo bài toán mô hình thời gian - Magnitude
  Đặng Thanh Hải
  9-17

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11505
 • Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám
  Mai Thành Tân, Phan Trọng Trịnh
  18-29

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11506
 • Xác định ranh giới F/F trên các hệ tầng đá vôi tại xóm Nha, Quảng Bình bằng phương pháp MSEC
  Lưu Thị Phương Lan, B. B. Ellwood, Tạ Hòa Phương
  30-37

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11507
 • Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên
  Lê Văn Công, Nguyễn Văn Cư, Hoàng Thái Bình
  38-45

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11508
 • Một số đặc điểm của động đất sóng thần khu vực Biển Đông và lân cận
  Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đình Xuyên, Dương Quốc Hưng, Bùi Thị Xuân
  46-52

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11509
 • Đánh giá mức độ ô nhiễm các nguồn nước ngầm khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  Vũ Lê Tú, Ron Watkins
  53-61

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11510
 • Nhận định về trầm tích hiện đại tầng mặt ở một số đoạn bờ biển sạt lở, xói lở tại Miền Trung Việt Nam
  Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Diệu Trinh
  62-67

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11511
 • Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên
  Lê Tử Sơn, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Hùng
  68-82

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11512
 • Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình
  Phạm Hoàng Lân, Đào Chí Cường
  83-87

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11513
 • Các chuỗi đất miền đồi núi huyện Phú Lộc
  Vũ Ngọc Quang
  88-91

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11514
 • Đặc tính thủy địa cơ học nền đê sông Hồng và ảnh hưởng của nó đến độ ổn định đê khu vực Sơn Tây - Hà Nội
  Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành
  92-95

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11515