Vol. 26 No. 2 (2004)

Published: 13-07-2004

Articles

 • Bản đồ độ nguy hiểm động đất Việt Nam và Biển Đông
  Nguyễn Hồng Phương
  97-111

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11468
 • Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001
  Lê Tử Sơn
  112-121

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11469
 • Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy
  Lê Huy Minh, Trần Thị Lan, Phạm Thị Thu Hồng
  122-135

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11470
 • Đặc điểm vecto cảm ứng biến thiên từ hai bên đứt gãy Sông Hồng
  Trương Quang Hảo, Võ Thanh Sơn
  136-145

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11471
 • Tổ hợp các phương pháp tính tốc độ xói mòn tại lưu vực Sông Hồng
  Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thị Thu Trà, Hoàng Tuyết Nga, Phạm An Cương
  146-150

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11472
 • Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình
  Trần Văn Dương, Trần Trọng Huệ
  151-161

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11473
 • Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt
  Nguyễn Ngọc Khôi
  162-169

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11474
 • Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau
  Nguyễn Văn Lập, Tạ Thị Kim Oanh
  170-180

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11475
 • Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa - Thiên Huế
  Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn
  181-187

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11476
 • Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn
  Nhâm Văn Toán, Lại Kim Bảng
  188-190

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11477
 • Về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình ở Dãy núi Con Voi
  Lê Đức An
  191-192

  DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11478