Vol 49, No 2 (2011)

Table of Contents

Articles

TỐI ƯU HÓA VỎ TRỤ VÀ TẤM TRÒN CÓ GÂN TĂNG CƯỜNG BẰNG NGUYÊN LÍ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN
Trần Minh, Nguyễn Lê Hải
ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: CLOSED-LOOP THINKING SOLUTIONS
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
PERFORMANCE IMPROVEMENT OF CORE GMPLS NETWORKS USING 2-D CODE LABEL AND OPTICAL HARD-LIMITERS
Dang The Ngoc, Nguyen Tien Ban
ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH MỜ VÀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN CHO HỆ PHI TUYẾN BẤT ĐỊNH
Trần Quang Tuấn, Phan Xuân Minh
STABILIZATION OF NON ISOTHERMAL CHEMICAL REACTORS USING TWO THERMODYNAMIC LYAPUNOV FUNCTIONS
H. Hoang, T. P. Mai, D. T. Phan, F. Couenne, Y. Le Gorrec
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM CỘNG SINH ABUSCULAR MYCORHIZA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÍ ĐẤT NHIỄM CHÌ CỦA CÂY NGÔ
Tăng Thị Chính, Bùi Văn Cường
GHÉP ACRYLONITRIL LÊN CHITIN BẰNG KĨ THUẬT BỨC XẠ ĐỂ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG ĐỘC (As(V), Cd 2+)
Trương Thị Hạnh, Nguyễn Quốc Hiến, Hà Thúc Huy
NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY MÀU NHUỘM DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SIÊU ÂM
Bùi Mạnh Hà, Bùi Nguyễn Hoàng Trinh, Lê Ngọc Thạch
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GỐM XỐP HYDROXYAPATIT TỪ ĐÁ VÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG THỦY NHIỆT
Đào Quốc Hương, Phạm Thị Sao
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ
Đặng Văn Đoàn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí
INVESTIGATION OF ARSENIC REMOVAL FROM GROUNDWATER BY NANO-DIMENSIONAL MnO2 AND FeOOH COATING ON CALCINATED LATERITE
Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Le Manh Cuong
TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO
Nguyễn Thúy Hường, Ngô Tiến Hiển, Nguyễn Minh Thu, Khuất Thị Thủy, Đàm Lam Thanh, Trần Thị Châu
THỬ NGHIỆM VIỆC MỞ RỘNG BÀI TOÁN NGƯỢC XÁC ĐỊNH HÌNH DẠNG VẬT THỂ GÂY DỊ THƯỜNG TỪ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ SÂU MÓNG TỪ TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐO THUỘC KHU VỰC MIỀN TRUNG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Thị Thu Hằng


Published by Vietnam Academy of Science and Technology