GIẢM GAI ĐIỆN ÁP TRÊN THANH CÁI DC VÀ TĂNG HỆ SỐ TĂNG ÁP TRONG BIẾN TẦN MÁY BIẾN ÁP NGUỒN-Z

Nguyễn Minh Khai, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Văn Nhờ, Hồ Đắc Lộc

Abstract


Bài báo này trình bày một cải tiến của biến tần máy biến áp nguồn-Z về khả năng tăng áp cao và dòng điện ngõ vào hoạt động liên tục. Để giảm gai điện áp xuất hiện trên thanh cái DC, một mạch phụ không tổn hao gồm một tụ điện và hai diode được đưa vào. Bài báo tập trung phân tích biến tần máy biến áp nguồn-Z cải biên và ảnh hưởng của điện kháng tản trong máy biến áp. Các kết quả lý thuyết được kiểm chứng trên phần mềm mô phỏng PSIM và thực nghiệm trên mô hình điều khiển bằng DSP TMS320F2812 tại điện áp một chiều ngõ vào 100 V.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3071 Display counter: Abstract : 54 views. PDF (Tiếng Việt) : 182 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology