Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội)

Nguyễn Quang Mỹ, Nguyễn Thanh Sơn
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Quang Mỹ
  • Nguyễn Thanh Sơn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11304

Abstract

Erosive and sedimentary features of Red River Fault

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Mỹ, N. Q., & Sơn, N. T. (2000). Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội). Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 436–441. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11304

Issue

Section

Articles