Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận

Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Đăng Túc, Bùi Thị Thảo
Author affiliations

Authors

  • Phan Trọng Trịnh
  • Hoàng Quang Vinh
  • Nguyễn Đăng Túc
  • Bùi Thị Thảo

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11264

Abstract

Recent tectonics of Red River fault zoneand adjacent

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Trịnh, P. T., Vinh, H. Q., Túc, N. Đăng, & Thảo, B. T. (2000). Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 325–336. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11264

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>